بازداشت آنیشا اسداللهی

فشار بر فعالان سیاسی، صنفی و مدنی افزایش یافتە و رژیم با بازداشت و ارعاب این کنشگران در صدد ایجاد ترس در میان جامعە برای مقابلە با شکل‌گیری اعتراضات گستردە در شهرهای بزرگ ایران است، در این راستا یکی از فعالان صنفی نام آنیشا اسداللهی توسط نیروهای امنیتی مجددا بازداشت شد.

در ساعات پایانی روز سه شنبه نیروهای امنیتی “آنیشا اسداللهی”، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع وثیقە از زندان آزاد شده بود را در خیابان دستگیر کردند. نیروهای بازداشت کننده با مراجعه به منازل والدین و برادر اسدالهی هر دو محل را مورد تفتیش قرار دادند و تعدادی از وسایل از جمله لب تاپهای نامبردە را توقیف کردەانند. اسداللهی ساعتی پس از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته و از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است.
خبرگزاری هرانا ضمن تایید این خبر گزارش داد، حدود ساعت نه و نیم شب سه شنبه مورخ ۲۸ خردادماه، آنیشا اسداللهی در خیابان کمیل و در زمان بازگشت از محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
نیروهای بازداشت کننده که بالغ بر ۱۲ تن بودند به همراه اسداللهی به منزل برادر وی رفته و در غیاب وی منزل را تفتیش کرده و مقدار زیادی از لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هاردهای او را با خود بردەاند.
یک منبع نزدیک به اسداللهی ضمن تایید این موضوع گفتە است نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر اسداللهی، به همین ترتیب به منزل خانواده اسداللهی رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند. لازم بذکر است کە دلایل بازداشت نامبردە تا کنون روشن نیست.