محرومیت زوج روزنامەنگار دربند از تماس با یکدیگر

آزار و اذیت کنشگران صنفی و مدنی در زندان‌های رژیم بە طرق مختلفی ادامە دارد و از هر شکل شکنجە علیە این کنشگران استفادە میشود، در این خصوص مقامات جمهوری اسلامی، بجای توجە بە خواستەهای “ساناز الهیاری” و “امیرحسین محمدی‌فرد”، زوج بازداشت شدە در اعتراضات هفت‌تپە، اقدام بە ممانعت از برقراری ارتباط این زن و شوهر با یکدیگر نمودەاند.

در پی انتشار خبر اعتصاب غذای “ساناز الهیاری” و “امیرحسین محمدی‌فرد” دو عضو نشریه اینترنتی دانشجویی “گام”، تماس تلفنی و ملاقات بین این زوج زندانی از سوی مقامات زندان ممنوع اعلام شدە است.
این زوج که در زندان اوین محبوس هستند، از روز پنج‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌ و گفته‌اند تا زمانی که به همراه سایر بازداشتیان نیشکر هفت‌تپه با سپردن وثیقه آزاد نشوند، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
کانال تلگرام “کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” در این خصوص نوشته‌ است: تنها اقدام مسوولان زندان برای رسیدگی به درخواست آن‏ها، قطع تلفن‌ها و تماس‌های این زوج زندانی باهم بوده است. درحالی که ۲۲ خرداد ماه، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواست منتقل شده‌اند، هنوز خبری از آزادی نیست.
شش ماه فشار به بازداشتی‌های “شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه” و خانواده‌هایشان باعث شده است تا امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام برای بار سوم دست به اعتصاب غذا بزند. این در حالی است که وضعیت جسمانی ساناز الهیاری، همسرش که او هم در اعتصاب غذا است، مساعد نیست.
خواسته این زوج زندانی، آزادی خود به همراه سایر بازداشت شدگان پرونده هفت‌تپه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه، به صورت موقت و با سپردن وثیقه است.