آزادی زوج دستفروش و فعال رسانه ای با تودیع قرار کفالت

روز گذشتە، پدرام نظری و ندا قصیر، زوج دستفروشی که در حین دستفرشی به فعالیت‌های مدنی در قالب مطالبی طنزگونه و بیان مشکلات اجتماعی و انتشار آنها در صفحه اینستاگرام شخصی خود می‌پرداختند و بە همین سبب چندی پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار کفالت از زندانهای قرچک ورامین و اوین آزاد شدند.
روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸، پدرام نظری از زندان اوین و ندا قصیر از زندان قرچک ورامین پس از تفهیم اتهام از سوی مراجع قضائی با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
اتهامات مطروحه علیه این زوج فعال رسانه ای “توهین به فلسطین، سوریه و نظام بانکی و همچنین مصاحبه با رسانه های بیگانه” بوده است و در مراحل بازجوئی طبق روال معمول سرکوب صداهای مخالف، با اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “انتشار تصاویر مبتذل در سامانه مخابراتی” از سوی مراجع قضائی رژیم موجە شدەاند.