تائید حکم محمد نجفی از سوی دادگاه تجدید نظر اراک

محمد نجفی فعال سیاسی و وکیل دادگستری کە به علت، حمایت از معترضان دی ماه سال ٩٦، به ٢ سال حبس و همچنین بە اتهام ” توهین بە رهبر جمهوری اسلامی” و “حمایت از سازمان های مخالف” رژیم بە ١٠ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر حکم وی تائید و به اجرا گذاشته شد.
لازم به ذکر است علت اصلی حکم ” محمد نجفی” وکیل دادگستری در خصوص اعتراض به کشته شدن “وحید حیدری” که یکی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه ٩٦ بود میباشد.
در این خصوص قبلا نیروی انتظامی اعلام کرده بود نامبردە معتاد بوده و دلیل مرگ وی را خودکشی پس از بازداشت در کلانتری شماره ١٢ اراک اعلام کرد بود.
لازم بیادآوریست کە شمار زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه سال ٩٦ در بازداشتگاه‌های رژیم زیر شکنجە بقتل رسیدند و در خصوص تمامی این افراد از سوی نیروهای سرکوبگر اعلام شد کە خودکشی نمودەاند.
از جملەی این افراد میتوان بە سارو قهرمانی، سینا قنبری، و بسیاری دیگر کە شمار آنان بە دەها تن میرسد اشارە نمود.