محکومیت “ارس امیری” بە ١٠ سال زندان

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، “ارس امیری” مسئول میز ایران در شورای فرهنگی بریتانیا را به اتهام جاسوسی برای این کشور به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه رژیم دوشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی با اعلام این خبر گفت: “یک فرد ایرانی که مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسل (BC) بود و با سرویس جاسوسی انگلیس همکاری داشت و مسئول طراحی و مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های استحاله و نفوذ فرهنگی بود، تحت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی ــ امنیتی قرار گرفت و دستگیر شد.
گفتنی است کە مقام‌ات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، شماری از شهروندان ایرانی و همچنین شهروندان دو تابعیتی را تحت عنوان “مقابله با پروژه نفوذ، تحت پی‌گرد قضایی قرار داده و با اتهاماتی چون جاسوسی برای کشور بیگانە بازداشت و بە زندان‌های طولانی مدت محکوم کردەاند”.
ارس امیری پس از دستگیری در سال گذشتە او چندی بعد با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما ماه سپتامبر بار دیگر بازداشت شد و تا کنون خبری از وی در دسترس نمیباشد.