اعتصاب غذای بشیر پیرماوانه زندانی سیاسی در زندان ارومیه

“بشیر پیرماوانه” زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و ممانعت مسئولان قضائی زندان با قبول آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زد.

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ “بشیر پیرماوانه” زندانی سیاسی و شهروند ترک اهل ارومیە کە در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۴ ساله خود در زندان ارومیە می‌باشد در اعتراض به ممانعت مسئولان قضائی و دادستان ارومیه با مرخصی و یا تقاضای آزادی مشروط وی دست به اعتصاب غذا زد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: پیرماوانه که از سال ۱۳۹۵ در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد علیرغم اینکه بارها تقاضای آزادی مشروط به مسئولان قضائی داده اما در پی مخالفت با درخواست وی از حق آزادی مشروط و یا مرخصی که به وی تعلق می گیرد محروم مانده است.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ این زندانی سیاسی در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “عضویت در احزاب مخالف نظام” در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از تسلیم رای و عدم اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه بدوی محکومیت وی به ۴ سال تقلیل پیدا کرد.
بر طبق قانون آزادی مشروط چنانچه یک متهم در دادگاه از بابت اتهامات منتسبه به تحمل بیش از ۱۰ سال محکوم شود می بایست تا نصف مدت محکومیت حبس خود را در زندان سپری کند و یا اگر به زیر ۱۰ سال حبس محکوم شده باید یک سوم مجموع محکومیت حبس خود را سپری کند و با ارائه درخواست آزادی مشروط و بررسی از سوی دادستان و سایر مسئولان قضائی مبنی بر عدم ارتکاب جرم از سوی متهم در صورت آزادی به فرد اعطا می شود.