بازداشت یک فعال سیاسی دیگر در سنندج

در جریان بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در کردستان از سوی نیروهای امنیتی رژیم یک فعال سیاسی دیگر در سنندج بازداشت شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز یکشنبه ١٢ خردادماه، نیروهای امنیتی در سنندج یک فعال سیاسی با هویت”پوریا ویسی” را به اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم حاکم بر ایران در مغازەاش بازداشت کرده و بو مکان نامعلومی انتقال دادەاند.
بازداشت این فعال سیاسی در حالی است، همان روز “اسحاق روحی” فعال کارگری از توابع سنندج پس از سپری نمودن ٣٢ روز بازداشت در اداره اطلاعات این شهر با وثیقه‌ی صد میلیون تومانی و به صورت موقت تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.
لازم به ذکر است، احضار، بازداشت و صدور حکم فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی از سوی نیروهای امنیتی رژیم بشدت افزایش یافتە کە در این میان میتوان بە اسامیی چون مختار زارعی، زهرا محمدی و امید اسدی اشاره کرد.