اعطای “شهروندی افتخاری” به نسرین ستوده از سوی پاریس

شورای شهر پاریس، روز دوشنبه اول آوریل/١٢ فروردین، به اتفاق آراء “نسرین ستوده” را به “شهروندی افتخاری” پایتخت فرانسه برگزید و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گزینش و اقدام “به نشان حمایت و ابراز ستایش از شهامت خلل ناپذیر” نسرین ستوده به وی اعطاء شده‌است. این وکیل دعاوی و مدافع حقوق بشرکه از ٢٣ خرداد ١٣٩٧ در زندان بسر می‌برد، در روز ١١ مارس گذشته به اتهامات تازه‌ای علیۀ وی به حداقل ١٠ سال حبس اضافی دیگر و ١٤٨ ضربه شلاق محکوم شد. شورای شهر پاریس در بیانیۀ خود تاکید می‌کند که با اعطای “شهروندی افتخاری” به نسرین ستوده، خواستار “آزادی فوری” اوست.
شورای شهر پاریس در قطعنامۀ اعطای “شهروندی افتخاری” به نسرین ستوده “پایداری وی را در دفاع مستمر از آزادی‌های اساسی و حقوق زنان” مورد تمجید قرار می‌دهد و آنرا “نمونه و منبع الهام” توصیف می‌کند.
دولت فرانسه پیش از این نیز ، در اول فروردین، خواستار آزادی فوری ستوده شده و هشدار داده بود که پایبندی به توافق اتمی، ایران را از ضرورت احترام به حقوق بشر معاف نمی‌کند.