آزادی موقت عیسی فیضی ، فعال محیط زیست با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی

عیسی فیضی، فعال محیط زیستی با اتمام دوران بازجویی به صورت موقت با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
عیسی فیضی، اهل کامیاران که در دی ماه سال گذشته بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود، پس از ۶ ماه بازداشت و زندانی با قرار وثیقه ی یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
عیسی فیضی، از فعالان محیط زیست و عضو سابق حزب وحدت ملی در شهر کامیاران پیشتر توسط نیروهای امنیتی در روز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. اتهامهای وارده به این فعال محیط زیست هنوز محرز نیست .