انتقال كمال حسن رمضان ، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام به مکانی نامعلوم

کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی و محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه به مکانی نامعلوم توسط نیروهای سپاه پاسداران منتقل شده است .
کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله و اهل شهر سریکانی کردستان سوریه در مردادماه سال ۹۴ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان به ١٠ سال حبس محکوم شد و این حکم به علت تسلیم به رای نامبرده به ۷ سال کاهش یافت .
کمال حسن رمضان ، در مردادماه سال گذشته نیز جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات منتقل شده بود .
انتقال ناگهانى اين زندانى موجب افزايش نگرانى ها در مورد سرنوشت وى و اجرای مخفیانه ی حکم قصاص نامبرده شده است.
كمال حسن رمضان ابتدا در سال ١٣٩٣ دستگير و در حكم اوليه وى به ١٠ سال زندان محكوم شد.نامبرده بعدها به اتهام قتل عمد یکی از اعضای سپاه پاسداران محاکمه و به اعدام محکوم شد.