آزار و اذیت زندانیان سیاسی در زندان ارومیە

در ساعات اولیه صبح روز گذشتە ١٠ تیر، حدود ۳۰ تن از ماموران زندان با ورود به بند سیاسی زندان ارومیه، زندانیان ساکن این بند را پس از بازرسی بدنی به هواخوری بند مالی منتقل کردند. مامورین در یک اقدام خارج از عرف، علاوه بر توقیف لوازم شخصی، صنایع دستی، نقدینگی و وسایل زندانیان را نیز با خود برده و مواد غذایی که با هزینه شخصی خود زندانیان تهیه شده بود را روی زمین ریختند.
به گفته یک منبع مطلع مامورین علاوه بر توقیف وسایل، بسیاری از ظرف‌های غذا، لباس‌ها و مواد غذایی که با هزینه شخصی خود زندانیان خریداری شده بود را روی زمین ریخته و با راه رفتن روی آنها اقدام به تخریب آنها کردند. همچنین از ۵ عدد ست‌آپ باکسی که مامورین با خود بردند ۳ دستگاه را به طور کامل تخریب کرده و برگرداندند.
لازم بذکر است کە سابقەی آزار و اذیت زندانیان سیاسی در زندان ارومیە بە قدمت تاریخ روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی است و مقامات حکومتی از هیچ اقدامی در راستای شکنجەی روحی و جسمی زندانیان سیاسی این زندان کوتاهی نمی‌کن