اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
این اقدام میرزایی در اعتراض به ممانعت از آزادی وی و انتقالش به بند ۲۰۹ زندان اوین در ارتباط با پرونده جدید بوده است.
روز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۸، خانواده سیامک میرزایی به شعبه ۶ دادسرای اوین مراجعه کرده و قرار صادره جهت آزادی موقت وی را ارائه کردند، اما مسئولین دادسرا با آزادی وی مخالفت کردند.
ممانعت از آزادی سیامک میرزایی در حالی صورت گرفته است که وی روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸،با نزدیک شدن به پایان دوران محکومیت خود بر اساس ابلاغیه‌ای که پیشتر دریافت کرده بود، از زندان به دادسرای اوین منتقل و طی جلسه بازپرسی، اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه وی مطرح شد. بازپرس پرونده نهایتاً قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت این شهروند صادر کرده بود. گفتنی است کە مدت محکومیت ۳ سالەی وی نیز روز جمعه ۷ تیرماه به پایان رسیده است.