بازداشت دو شهروند کرد در شهرهای کرماشان و سنندج

پس از نوروز ٩٨ و اجرای مراسم‌های خاص این ایام در شهرهای کردستان ایران، و انتشار پیام گویای مردم در راستای همراهی و پشتیبانی از احزاب کردستان ایران، نیروهای امنیتی بە بازداشت و احضار گستردەی شهروندان کرد مبادرت ورزیدە و از بیم شکل گیری حرکتهای گستردەی اعتراضی با رنگ و بوی هویت طلبی، بر فشارهای خود بە جامعەی مدنی، فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری افزودەاند.

با افزایش حراس رژیم از اتحاد شکل گرفتە در کردستان ایران در نوروز ٩٨، فشارهای امنیتی بر جامعە افزایش یافتە و در این راستا نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای کرماشان و سنندج دو فعال کارگری به نامهای ” قدرت‌الله جلالوند” و “رضا امجدی” را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.
مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان در این خصوص گزارش داد، روز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، “قدرت‌الله جلالوند”، فعال کارگری اهل کرماشان به دلایل نامشخصی از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهر بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
او پیشتر در ۱۹ بهمن ۹۶ به همراه یک فعال کارگری دیگر به نام “امین سیبر” از سوی ماموران امنیتی در کرماشان بازداشت شده و نهایتا روز یکشنبه ۱۳ اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شدند.
جلالوند پیشتر بە دلیل فعالیت‌های صنفی کارگری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود اما تا کنون دلیل بازداشت اخیر وی مشخص نشدە است.
از سویی دیگر از و در اتباط با این خبر، روز جمعە ٢ فروردین ۹۸، “رضا امجدی” فعال کارگری اهال روستای حسن‌آباد از سوی نیروهای ادارەی اطلاعات این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شده است.
او که پیش از این نیز سابقه‌‌ی بازداشت بە خاطر داشتن فعالیت‌های صنفی را دارد، آخرین بار در روز ۱۳ شهریور ۹۷ در حاشیه‌ی اعتراضات نسبت به مرگ مشکوک فعالین محیط زیست سنندج بازداشت شده و یک روز بعد با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.