بازداشت یک فعال سیاسی در قوچان

“منصور فرج‌زاده” از اهالی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی که با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج ماه حبس محکوم شده بود، جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸، “منصور فرج‌زاده” ۳۰ ساله فرزند رجب از اهالی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی جهت تحمل حکم پنج ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان مشهد منتقل شد.
فرج‌زاده هفته‌ی دوم بهمن ۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی” از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل پنج ماه حبس محکوم شده بود.
طرح اتهام موردذکر در پرونده در حالی است که بازداشت وی روز ۴ مهرماه ۹۶ در ارتباط با ابراز شادیهای بعد از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق صورت گرفته بود.
منصور فرج‌زاده روز پنجشنبه ۹ آذر ۹۶ بعد از نزدیک به دو ماه بازجویی با تودیع وثیقه تا هنگام اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات آزاد شد.
لازم بذکر است، رفراندوم اقلیم کردستان در تاریخ سوم مهر ۹۶ با وجود مخالفت‌های کشورهایی مانند ایران و ترکیه برگزار شد و متعاقب ابراز شادی شهروندان کرد در ایران نسبت به برگزاری آن، دهها شهروند بازداشت، جریمە و یا راهی زندان شدند.
در همین خصوص اخبار رسیدە از کردستان ایران حاکی از افزایش فشار‌ها بە فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی است و بسیاری از این کنشگران از سوی نهادهای امنیتی رژیم احضار و یا بازداشت شدەاند.