نشست فعالین و وکلای کانون صنفی معلمان

نشست مشترک فعالین صنفی خراسان رضوی و وکلای کانون صنفی معلمان ایران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در حمایت از معلمان زندانی و بازداشت شده اخیر در مشهد برگزار شد.

طی نشستی که با حضور وکلای کانون صنفی معلمان ایران و جمعی از فعالین صنفی مشهد و خراسان رضوی برگزار شد روند پروندەی معلمان محبوس و بازداشتی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت .
در صورت جلسەی این نشست آمدە است: این نشست که به دعوت فعالین صنفی مشهد از جناب آقایان تاج و رئیسیان برگزار شد ضمن قدردانی و تجلیل از مقام و معرفت معلمین محبوس از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح الله مردانی و دکتر فرهاد میثمی آقایان تاج و رئیسیان با تشریح روند پرونده اسماعیل عبدی و محمود بهشتی و محمد حبیبی تصمیمات آتی را با توجه به تغییرات صورت گرفته در قوه قضائیه مورد بررسی و دقت نظر قرار داده و بر همدلی و همیاری فرهنگیان تأکید کردند.
گفتنی است در ادامه این جلسه فعالین صنفی و اعضای حاضر در شورای تشکل ها ضمن توجه به توصیەی وکلای کانون با اشاره و تلاش مضاعف در خصوص پرونده محمد علی زحمتکش، یاسر امینی آذر وهاله ی صفرزاده ؛ پشتیبانی و حمایت خود را از معلمان دربند عطاءالله احسنی و سه تن از معلمین زندانی در خوزستان اعلام داشته و مقرر گردید در جلسه ای که در چند روز آینده تشکیل خواهد شد راهکارهای عملی و ورود به این پرونده توسط فعالین صنفی و شورا مورد بحث قرار گرفته و در خصوص معلمینی که دارای پرونده باز و محکومیت هستند نیز تصمیماتی اخذ شود .
لازم بذکر است کە در این جلسە هاشم خواستار، علی اکبر باغانی، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری و چند تن دیگر از فعالان صنفی معکمان حضور داشتند.