محکومیت حبس یک فعال سیاسی کرد

در جریان بازداشت و حبس فعالین سیاسی مرتبط با احزاب کردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی یک فعال سیاسی دیگر در ارومیه به حبس محکوم شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، “سمکو جعفری” شهروند ٢٨ سالە از توابع ارومیە از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم ایران بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە است.
نشست دادگاه “سمکو جعفری” اواخر فروردین ماه برگزار شدە و این حکم روز شنبە ٢١ اردیبهشت ماه بە وی ابلاغ شدە است.
همچنین ، سمکو جعفری روز چهارشنبە ٢١ اسفند ماه از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە بود.
لازم به ذکر است، دستگاه قضائی رژیم از اوائل سال جاری تا به حال چندین تن از فعالان سیاسی کرد را به اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی به حبس محکوم کرده است.