تبرئه کاویز نوزدهی، شهروند بهایی از اتهامات مطروحه

دادگاه تجدید نظر حکم بر برائت “کاویز نوزدهی”، شهروند بهایی ساکن مشهد داد. جلسه دادگاه تجدید نظر این شهروند بهایی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال جاری برگزار شده بود. این شهروند بهایی در دادگاه بدوی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت و در تاریخ ۶ خرداد ۹۷ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
دادگاه بدوی کاویز را از بابت اتهامات “اقدام علی امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کاویز نوزدهی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، تعدادی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.
این شهروند بهایی در تاریخ ۶ خردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
لازم به ذکر است نوزدهی پیش از این نیز در سال ۸۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم و مدت ۲ سال را در زندان وکیل آباد مشهد سپری کرده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*