اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت مرضیه امیری

گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بی‌خبری از وضعیت “مرضیه امیری”، روزنامه‌نگار روزنامه شرق تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در سی و سومین روز از بازداشت مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق در اعتراض به بی‌خبری از وضعیت این روزنامه‌نگار در سازمان امور دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش “محمدرضا علم”، معاون سازمان امور دانشجویان در این تجمع به دانشجویان معترض وعده پیگیری وضعیت مرضیه امیری را به واسطه “غلامرضا غفاری”، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم داده است.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه وزرا رفته بود که در آن‌جا دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بیست روز پس از بازداشت امیری سخنگوی قوه قضائیه رژیم اتهام او را “امنیتی” اعلام کرد.
نامبردە پیش از این نیز روز ۱۷ اسفند ۹۷ به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.