بازداشت دو شهروند کرد در سلماس و سنندج

فشار نهادهای امنیتی بر شهروندان کرد افزایش یافتە و روزی نیست کە تنی چند از شهروندان کرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و راهی زندان نشوند.
در این رابطە دو تن از شهروندان کرد اهل سنندج و سلماس از سوی نهادهای امنیت بازداشت شدەاند

یک شهروند اهل سنندج کە پیشتر بازداشت و موقتا از زندان آزاد شدە بود، بە حبس محکوم گردید همچنین شهروندی دیگر در سلماس نیز از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، محمد امین کنعانی، شهوند اهل روستای “تختە” از توابع سنندج از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب رژیم در سنندج بە تحمل ٥ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.
این حکم در تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه امسال از سوی قاضی سعیدی و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی صادر شدە است.
محمد امین کنعانی، در تاریخ “٢٤ مهر ٩٧ / ١٦ اکتبر ٢٠١٨”، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از ١٠٠ روز بازداشت با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.
در خبری دیگر از شهرستان سلماس گزارش شده است که روز چهارشنبه ۲۹ خرداد، یک شهروند به نام “سامی محمدنژاد” فرزند جمال در محل کارش در خیابان رضایی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
بازداشت سامی محمدنژاد بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی، به همراه ضرب و شتم و به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم” صورت گرفته است.
لازم بذکر است افزایش فشارهای امنیتی در کردستان همراە است با ملیتاریزە کردن شهرهای کردستان ایران و آمادەباش کامل نیروهای بسیجی برای مقابلە با شورش‌های احتمالی و همچنین آمادەباش نیروهای مسلح رژیم برای سرکوب و کشتار مردم.