آزادی یک زندانی سیاسی کرد

آزاد محمدی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با توجه به اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی این شهر آزاد شد. او بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی از سوی دستگاه قضایی رژیم بە تحمل پنج سال زندان محکوم شدە بود.

به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران روز جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۸, آزاد محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با پایان یافتن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود از این زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از با اتهام “همکاری با احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از تسلیم رای محکومیت وی به ۳ سال و ۹ ماه تقلیل پیدا کرد.
محمدی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و و پس از اتمام مراحل بازجوئی بدون حق در اختیار داشتن وکیل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
آزاد محمدی, در حالی با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس ۳ سال و ۹ ماهه خود از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد که پیش از این و در تاریخ ۲۲ آبانماه ۱۳۹۷ در خواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی پس از بررسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب رژیم در ارومیه به ریاست “قاضی شیخلو” رد شد و به این زندانی سیاسی ابلاغ شده بود.
لازم به ذکر است, آزاد محمدی به همراه جمعی از زندانیان بند سیاسی و بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله گارد ویژه به بند ۱۲ این زندان و مضروب و مجروح کردن زندانیان بند سیاسی و زندانیان سیاسی ساکن بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند که پس از گذشت یک هفته با وعده مساعد مسئولین زندان مبنی بر رسیدگی به مشکلات زندانیان به اعتصاب خود پایان داده بودند.