بازداشت یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای

محمد مهدوی‌فر، فعال مدنی و یکی دیگر از ۱۴ امضاکننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای از رهبری، روز شنبه توسط مأموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد.
نزدیکان محمد مهدوی‌فر گفتند که علت بازداشت او “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” عنوان شده است.
این فعال مدنی که در سال‌های اخیر بارها زندانی شده است، در حال گذراندن دوره تبعید خود بود و از چند روز پیش به مرخصی اعزام شده بود.
از بین ۱۴ نفری که با امضای یک بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند تاکنون محمد نوری‌زاد بازداشت و سه تن دیگر، شامل رضا مهرگان، محمدحسین سپهری و جواد لعل‌محمدی، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.
این ١٤ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل ایران قاطعانە خواستار استعفای علی خامنەای و تغییر در قانون اساسی شدەاند و این اقدام را برای حرکت بە سوی ایرانی آزاد و برقراری اصل جمهوریت در جامعە تنها راە ممکن در حال حاضر دانستەاند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*